Vi söker korister i alla stämmor

Vi repeterar på torsdagar 19.00-21.00. För att anmäla intresse och för ytterligare information om provsjungningar, kontakta dirigent Mats Nilsson genom att skicka e-post till info@mmkk.org.

Nyhetsbrev

Vi mejlar nyheter några gånger per termin.

 
 
 
 

Kontakt                                       Sociala kanaler