Vill du söka till  kören?

Vi repeterar på torsdagar 19.00-21.00. För att anmäla intresse och för ytterligare information om provsjungningar, kontakta dirigent Mats Nilsson genom att skicka e-post till info@mmkk.org.

Nyhetsbrev

Vi mejlar nyheter några gånger per termin.