Maria Magdalena Kammarkör

startades 1995. Sedan 2009 är Mats Nilsson dess ledare och dirigent. 

Maria Magdalena Kammarkör, som består av c:a 35 erfarna sångare, tillhör Maria Magdalena församling i Stockholm, där den medverkar vid gudstjänster. Därtill ger den flera konserter årligen, med eller utan orkester, såväl hemma i den egna kyrkan som på resa inom och utom landet. Det är också möjligt att engagera kören eller en mindre ensemble ur den för enskilda konserter och evenemang.

Duruflés Requeim 2019-11-03
Duruflés Requeim 2019-11-03
Julkonsert 2019-12-15
Julkonsert 2019-12-15
Julkonsert 2019-12-15
Julkonsert 2019-12-15
Julkonsert 2019-12-15
Julkonsert 2019-12-15
Julkonsert 2019-12-15
Julkonsert 2019-12-15
1 advent 2019
1 advent 2019
1 advent 2019
1 advent 2019
Mozarts requiem 2021-11-07
Mozarts requiem 2021-11-07
Foto: Henrik Garlöv


Kommande konserter

(Klicka på länken ovan!)


Vi välkomnar även sökande till andra stämmor för eventuella vikarieplatser.

För provsjungning — som innebär en klassisk solosång av eget val, oförberedd avistasång, gehör, omfång m m — kontakta körens dirigent, Mats Nilsson:
mats.gunnar.nilsson@svenskakyrkan.se


Anlita kören

Vacker körmusik — ensemble eller stor kör


Kören kan bokas i mindre ensembler eller i sin helhet för jubi-leer, födelsedagsfester, bröllop, begravningar m m. Arvode enligt överenskommelse.


Kören är en icke vinstdrivande ideell förening. Alla arvoden går till körens musicerande, solister och musiker till större produktioner m m.

 
 
 
 

Tidigare framträdanden

under föregående och innevarande kalenderår

Kören har en stor repertoar som sträcker från äldre klassisk musik till moderna nutida kompositörer, konserter a cappella och större produktioner med instrumentalister.

Hösten 2022

Evensong, musikgudstjänst enligt engelsk tradition — Musik av J. Weir, C. V. Stanford m. fl.

Maria Magdalena Kammarkör, Axel Rystedt (orgel), Mats Nilsson (dirigent)


Våren 2022

Ljuset vilar i mörkret – Musik av H. Alfvén, K. Rehnqvist, S-D Sandström, A. Sköld, B-O Palmqvist m. fl., framförd i Köpenhamn och Malmö under pingsten och i Stockholm på nationaldagen.
Maria Magdalena kammarkör, Mats Nilsson (dirigent)

Lukaspassion av Rolf Martinsson

Evensong, musikgudstjänst enligt engelsk tradition


Hösten 2021

Julkonserter – Traditionella julkonserter
Maria Magdalena kammarkör, Söderkårens musikkår, Jakob Högström (baryton), Mats Nilsson (dirigent)

Evensong, musikgudstjänst enligt engelsk tradition — Musik av H. Purcell, C. V. Stanford, L. A. Le Beau, E. L. Bainton och E. Elgar

Maria Magdalena Kammarkör, Johan Hansson Lindström (orgel), Mats Nilsson (dirigent)

Requiem – Adagio för stråkar av Samuel Barber och Mozarts Requiem

Maria Magdalena Kammarkör och Maria Magdalena Vokalensemble, Elin Rombo (sopran), Ivonne Fuchs (alt), Carl-Unander Scharin (tenor), Staffan Liljas (bas), Medlemmar ut Sveriges Radios Symfoniorkester, Mats Nilsson (dirigent)

Änglar – Kör- och orgelmusik på Mikaelidagen av Debussy, S-D Sandström, Duruflé, Argento, Widor m. fl.

Maria Magdalena Kammarkör, Johan Hansson Lindström (orgel), Mats Nilsson (dirigent)